Språk

Thorbjørnrud Hotel


Bonden!

Lokalmat med innhold
Olav skal slippe å si det selv, men lokalmatkonseptet rundt Thorbjørnrud Hotell mangler sidestykke i både Norsk og internasjonal målestokk. Der en del aktører har hoppet på lokalmattoget for å følge en trend, har Olav jobbet jevnt og trutt med sine langsiktige planer for å lage en stabil og god forretning rundt hotelldriften, godt forankret i en større idé enn å krydre hotellrestauranten sin. For Olav handler lokalmat om verdier. Ei ku smaker ikke nødvendigvis fantastisk fordi den er fra nabolaget, sier Olav, men vi trenger å spørre oss selv hva slags mat vi ønsker å spise, og hva slags dyrehold og kulturlandskap vi ønsker oss.

Arena for formidling
Olav har reist land og strand rundt i flere år og holdt foredrag om mat og måltidskultur, landbruk, bærekraft og dyrevelferd. Ved å åpne gården sin for besøkende, ønsker han å flytte samtalen hjem til seg – og til omgivelser som illustrerer det han snakker om. I en verden der tabloide meninger har en tendens til å prege overflaten, ønsker Olav at Øvre Kjekshus kan bli en arena der man snakker mer nyansert om norsk landbruk, dyrevelferd og matproduksjon. Men bare så det er sagt; ønsker man mer fest og mindre prating, har Olav evnen til å justere seg etter sitt publikum. Og fri for oppgaver? Det blir ikke den osteglade bonden med det første.

 

Til toppen