Språk

Thorbjørnrud Hotel


Bonden!

Lokalmat med innhold
Olav skal slippe å si det selv, men lokalmatkonseptet han utviklet rundt Thorbjørnrud Hotell i årene mellom 2010 og 2020, mangler sidestykke i både Norsk og internasjonal målestokk. En del aktører hoppet nok på lokalmattoget for å følge en trend. Olav, derimot, hadde en langsiktig plan om å sikre en stabil og god forretning rundt hotelldriften, knyttet til verdier og kunnskapsformidling. Å gjenopprette kontakten mellom maten og mennesket har en stor verdi, mener Olav. Hvis vi forstår mer av prosessene, kan vi også gjøre opplyste og verdibaserte matvalg. Ei ku smaker ikke nødvendigvis fantastisk fordi den er fra nabolaget, sier Olav, men vi trenger å spørre oss selv hva slags mat vi ønsker å spise, og hva slags dyrehold og kulturlandskap vi ønsker oss.
 

 Arena for formidling
I januar 2021 solgte Olav Thorbjørnrud Hotell og flyttet fokus og hovedsetet for lokalmatprosjektet sitt til Øvre Kjekshus Gård. Med seg tar han Thorbjørnrud Ysteri, som flytter til gården så fort lokalene er bygget.
Ved å åpne gården sin for kursing, arrangementer og besøk, ønsker Olav å flytte de viktige samtalene rundt mat og måltidskultur, landbruk, bærekraft og dyrevelferd hjem til seg - og omgivelser som virkelig illustrerer det han snakker om. I en verden der tabloide meninger har en tendens til å prege overflaten, ønsker Olav at Øvre Kjekshus kan bli en arena der man snakker mer nyansert om norsk landbruk, dyrevelferd og matproduksjon. Men bare så det er sagt; ønsker man mer fest og mindre prating, har Olav evnen til å justere seg etter sitt publikum. Og fri for oppgaver? Det blir ikke den osteglade bonden med det første.
Til toppen