Språk

Thorbjørnrud Hotel


Fasiliteter

Fasiliteter

Gamlehuset
- 15 personer til julemiddag/fine dining/småmat

Bryggerhuset
-24 personer

Telt på tunet  
- 30–100 personer

Møterom
-24 personer

Til toppen