Språk

Thorbjørnrud Hotel


Dyra

Dyra

Øvre Kjekshus er hjemmet til mer enn 500 glade dyr fordelt på kuer, sauer, griser og høner. Her bor også to kosete katter, og gårdshundene Billie og Bella. Vi har 50 melkekuer, 60-70 kalver og ungdyr, 200 vinterfôra sauer, hvorav 160 melkesau og 40 gammelnorsk spæl. Vi har også ca 100 slaktegris og 70 lykkelige høner som forsyner oss med egg til både hverdags og fest.

Når gress blir til mat
Vi praktiserer beiting i så stor grad som mulig. Utmarksbeiting er tipp topp for dyra og viktig for å bevare kulturlandskapet rundt oss. Gjennom utmarksbeite binder vi co2, ivaretar biologisk mangfold og skaper trivsel og glede for folk flest, både fastboende og gjester i bygda.

Graset som vokser i utmarka er det kun dyr på fire bein og med flere mager som kan gjøre om til menneskemat. Vi synes personlig det er ren magi at kjøttet og ostene vi serverer på Øvre Kjekshus, i praksis er en foredlet utgave av det samme grønne gresset vi er omgitt av her på gården. 

Til toppen